Regulamin zgłaszania miejsc

Regulamin zgłaszania miejsc do akcji „BikeSpot – miejsca przyjazne rowerzyście”

§ 1

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Organizator – Stowarzyszenie Zdrowy-Rower;
 2. BikeSpot – miejsca przyjazne rowerzyście lub BikeSpot – akcja wspierająca rozwój kultury rowerowej oraz promocję podmiotów gospodarczych wyróżniających się ilością i jakością oferowanych udogodnień oraz usług skierowanych do rowerzystów, którego cele zostały opisane w § 2 Regulaminu;
 3. Miejsce – lokal, teren, na którym wykonywana jest działalność gospodarcza, o którym mowa w § 3 Regulaminu;
 4. Osoba zgłaszająca – osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy  miejsca przyjaznego rowerzyście, o którym mowa w §4 Regulaminu;
 5. Certyfikat BikeSpot – miejsce przyjazne rowerzyście – dokument nadawany Miejscu przez Organizatora, którego zasady przyznania określa odrębny regulamin;
 6. Regulamin – regulamin zgłaszania miejsc do Akcji BikeSpot – miejsce przyjazne rowerzyście.

 

§ 2

Celem Akcji BikeSpot – miejsca przyjazne rowerzyście jest:

 1. Wskazywanie i wyróżnianie działalności przedsiębiorstw, instytucji kultury, oświaty, punktów usługowych, a także innych podmiotów prywatnych bądź publicznych prowadzących działalność gospodarczą, wspierających promowanie roweru jako środka transportu;
 2. Inicjowanie i wspieranie nowych rozwiązań technicznych, społecznych lub prawnych w celu rozwoju infrastruktury rowerowej oraz rozwoju przedsiębiorczości
  i konkurencyjności między partnerami społecznymi i gospodarczymi;
 3. Stworzenie mapy miejsc przyjaznych rowerzystom przy wykorzystaniu nowych mediów;
 4. Promowanie roweru jako środka transportu;
 5. Promowanie kultury rowerowej.

§ 3

Do Akcji może zostać zgłoszone miejsce, które:

 1. posiada parking dla rowerów ze stojakami w kształcie odwróconej litery „U” lub inne umożliwiające przypięcie ramy roweru:
 2. posiada przynajmniej dwa  z dodatkowe udogodnienia
2.1. narzędzia do drobnych napraw rowerowych (np. pompka, łatki)
2.2. zadaszony parking dla rowerów
2.3. system zabezpieczeń rowerów: monitoring lub ochrona
2.4. benefity  dla rowerzystów (dodatki płacowe, vouchery, konkursy)
2.5. organizuje wydarzenia wspierające kulturę rowerową.
2.6. prowadzi d
2.8. f

 

§ 4

 1. Osoba zgłaszająca miejsce powinna dołożyć wszelkich starań, aby informacje o dodawanym miejscu były kompletne oraz prawdziwe.
 2. Jeżeli zgłoszone miejsce nie będzie miało zaznaczonych żadnych cech zostanie automatycznie odrzucone.
 3. Organizator ma prawo odrzucić dowolne zgłoszenie bez podania przyczyny.
 4. Każde zgłoszenie jest sprawdzane i w przypadku znacznych odstępstw od rzeczywistości może zostać odrzucone.
 5. Zgłoszenie miejsca nie jest równoznaczne z nadaniem miejscu Certyfikatu.
 6. Adresy e-mail podane w formularzu używane będą do wysyłania powiadomień o nowych wiadomościach, odpowiedziach na komentarz czy potwierdzeniach dodania miejsca do katalogu i/lub nadania miejscu Certyfikatu.
 7. Osoba zgłaszająca przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem jego danych osobowych w myśl art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami.
 8. Wypełnienie formularza  jest równoznaczne ze zgodą na powyższy regulamin.
 9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bikespot.com.pl
 10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 11.  W przypadku zmiany Regulaminu Organizator poinformuje Osobę zgłaszającą o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.bikespot.com.pl